Information om Covid-19 och Medigenics produkter

Instruktioner

Här hittar du manualer, guider och nedladdningar för våra Medigenic®-produkter. Om du behöver hjälp eller har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-97 09 90 eller info@medigenic.se.

Tangentbord Compliance Standard - Art.nr: K105C02-SWE

Anslutning och rengöring

Anslutning – Compliance och Compliance Small
Anslut tangentbordet och datormusen till datorn via varsin USB-anslutning. Komponenterna är "plug & play" kompatibla och fungerar kort efter anslutning. Datorn kan behöva några sekunder för att integrera med tangentbordet.


Påminnelsefunktion – Compliance och Compliance Small
Tangentbordet är utrustat med en påminnelsefunktion där  blinkar och ett ljud piper när det är dags för rengöring. Påminnelseintervallet är satt till 12 timmar, men du kan lätt ändra den inställda tiden i programvaran, se rubriken "Programvara" nedan.

I programvaran kan du också lätt ta bort påminnelseljudet.


Rengöringsinstruktioner – Compliance och Compliance Small
Medigenic är utrustat med sensorer för att upptäcka att hela ytan har rengjorts. Det blinkande ljuset i mitten av tangentbordet varnar och påminner dig om att rengöring är nödvändigt. Det blinkande ljuset kommer att stängas av efter rengöring. Stäng först av tangentbordet. Detta sker genom att trycka på

Lampan ovanför denna knapp tänds för att indikera att tangentbordet är i rengöringsläge. Du kan nu göra rent tangentbordet utan någon risk för att knapparna aktiveras under processen.

Rengör hela ovansidan av tangentbordet med desinfektionsmedel med fast och jämnt tryck. Rengöringstekniken kan variera men det är viktigt att hela ytan på tangentbordet rengörs. Denna rengöring stänger av det blinkande ljuset och nollställer timern.

Om den blinkande lampan lyser notera följande:

 • Sensorerna reagerar med fukt, använd en fuktig trasa

 • Sensorerna reagerar också för tryck, tillämpa mer tryck – eftersom tangentbordet är avaktiverat gör det inget om tangenterna trycks ned.

 • Se till att hela ytan rengörs.

När tangentbordet har rengjorts och det blinkande ljuset har stängts av, tryck på  igen för att återaktivera tangentbordet. Observera att tangentbordet kommer automatiskt att återaktiveras efter en minut.

Olika desinfektionsmedel har validerats för användning med tangentbordet, inklusive rengöringsmedel som innehåller quartenary ammonium, blekmedel och 80% alkohol. Rengöringsensorer reagerar lite olika på varje. Om du använder desinfektions-servetter måste torkrörelsen göras långsammare och med mer tryck. Sensorerna upptäcker inte 99% ren alkohol, men det skadar inte tangentbordets yta.

Inget känt rengöringsmedel som vanligen används på sjukhus har visat sig skada tangentbordet yta.

Snabbstartguide

Anslut tangentbordet och datormusen till datorn via varsin USB-anslutning. Komponenterna är ”plug & play” kompatibla och bör fungera automatiskt kort efter anslutning.

Tangentbordet är utrustat med en påminnelsefunktion där symbolen  blinkar och även ljudsignal när det är dags för rengöring. Påminnelseintervallet är satt till 12 timmar, men du kan lätt ändra den inställda tiden i programvaran, se rubriken "Programvara" nedan.

Stäng av tangentbordet för rengöring genom att trycka ner  Lampan ovanför knappen släcks. När tangentbordet är avstängt kommer ansluten utrustning inte att påverkas och du behöver därför inte koppla ur USB-kontakten ur datorn.

Rengör tangentbordet med, av er godkända desinfektionsmedel och torka av med en duk, det är viktigt att hela tangentbordet görs rent. Tangentbordets inbyggda sensorer känner av närvaron av desinfektionsvätska, samt torkningsrörelsen, och återställer påminnelsefunktionen varav lampan slocknar. Glöm inte att även rengöra av datormusen.

Koppla in tangentbordet igen genom att trycka på  när du är klar, lampan ovanför knappen tänds. Tangentbordet kopplas dock in automatiskt efter 1 minut om du skulle glömma det.

Bakgrundsbelysningen kan styras i 4 intervall, (av, låg, mellan, hög), genom att successivt trycka på

I förpackningen finns även 2 par bakre stödfötter för att ändra vinkeln på tangentbordet. Välj det par som passar bäst, ta bort skyddspappret på den självhäftande tejpen och montera dom ovanpå de befintliga bakre fotstöden. För bästa ergonomi använd bara ett par och sätt dem i bak-kant på tangentbordet.

Programvara

Installationsanvisningar

 1. Hämta installationsfilen (zip) och packa upp den.
 2. Dubbelklicka på filen för att starta installtionsprogrammet.
 3. Följ instruktionerna vartefter de kommer. Om du får en säkerhetsvarning att "Utgivaren inte kunde verifieras" så ignorera den genom att välja "Kör"
 4. För att avinstallera använd Windows inbyggda funktion "Lägga till eller ta bort program" under Kontrollpanelen. 

Observera att ändrad tidsintervall finns kvar i tangentbordets minne även om man kopplar tangentbordet till en annan dator.


Tangentbord Compliance Small - Art.nr: K102C02-SWE

Anslutning och rengöring

Anslutning – Compliance och Compliance Small
Anslut tangentbordet och datormusen till datorn via varsin USB-anslutning. Komponenterna är "plug & play" kompatibla och fungerar kort efter anslutning. Datorn kan behöva några sekunder för att integrera med tangentbordet.


Påminnelsefunktion – Compliance och Compliance Small
Tangentbordet är utrustat med en påminnelsefunktion där  blinkar och ett ljud piper när det är dags för rengöring. Påminnelseintervallet är satt till 12 timmar, men du kan lätt ändra den inställda tiden i programvaran, se rubriken "Programvara" nedan.

I programvaran kan du också lätt ta bort påminnelseljudet.


Rengöringsinstruktioner – Compliance och Compliance Small
Medigenic är utrustat med sensorer för att upptäcka att hela ytan har rengjorts. Det blinkande ljuset i mitten av tangentbordet varnar och påminner dig om att rengöring är nödvändigt. Det blinkande ljuset kommer att stängas av efter rengöring. Stäng först av tangentbordet. Detta sker genom att trycka på

Lampan ovanför denna knapp tänds för att indikera att tangentbordet är i rengöringsläge. Du kan nu göra rent tangentbordet utan någon risk för att knapparna aktiveras under processen.

Rengör hela ovansidan av tangentbordet med desinfektionsmedel med fast och jämnt tryck. Rengöringstekniken kan variera men det är viktigt att hela ytan på tangentbordet rengörs. Denna rengöring stänger av det blinkande ljuset och nollställer timern.

Om den blinkande lampan lyser notera följande:

 • Sensorerna reagerar med fukt, använd en fuktig trasa

 • Sensorerna reagerar också för tryck, tillämpa mer tryck – eftersom tangentbordet är avaktiverat gör det inget om tangenterna trycks ned.

 • Se till att hela ytan rengörs.

När tangentbordet har rengjorts och det blinkande ljuset har stängts av, tryck på  igen för att återaktivera tangentbordet. Observera att tangentbordet kommer automatiskt att återaktiveras efter en minut.

Olika desinfektionsmedel har validerats för användning med tangentbordet, inklusive rengöringsmedel som innehåller quartenary ammonium, blekmedel och 80% alkohol. Rengöringsensorer reagerar lite olika på varje. Om du använder desinfektions-servetter måste torkrörelsen göras långsammare och med mer tryck. Sensorerna upptäcker inte 99% ren alkohol, men det skadar inte tangentbordets yta.

Inget känt rengöringsmedel som vanligen används på sjukhus har visat sig skada tangentbordet yta.

Snabbstartguide

Anslut tangentbordet och datormusen till datorn via varsin USB-anslutning. Komponenterna är ”plug & play” kompatibla och bör fungera automatiskt kort efter anslutning.

Tangentbordet är utrustat med en påminnelsefunktion där symbolen  blinkar och även ljudsignal när det är dags för rengöring. Påminnelseintervallet är satt till 12 timmar, men du kan lätt ändra den inställda tiden i programvaran (se instruktioner under rubriken "Programvara").

Stäng av tangentbordet för rengöring genom att trycka ner  Lampan ovanför knappen släcks. När tangentbordet är avstängt kommer ansluten utrustning inte att påverkas och du behöver därför inte koppla ur USB-kontakten ur datorn.

Rengör tangentbordet med, av er godkända desinfektionsmedel och torka av med en duk, det är viktigt att hela tangentbordet görs rent. Tangentbordets inbyggda sensorer känner av närvaron av desinfektionsvätska, samt torkningsrörelsen, och återställer påminnelsefunktionen varav lampan slocknar. Glöm inte att även rengöra av datormusen.

Koppla in tangentbordet igen genom att trycka på när du är klar, lampan ovanför knappen tänds. Tangentbordet kopplas dock in automatiskt efter 1 minut om du skulle glömma det.

Bakgrundsbelysningen:

Sätts på med: Fn + pil upp tangenten    

Stängs av med: Fn + pil ner tangenten

I förpackningen finns även 2 par bakre stödfötter för att ändra vinkeln på tangentbordet. Välj det par som passar bäst, ta bort skyddspappret på den självhäftande tejpen och montera dom ovanpå de befintliga bakre fotstöden. För bästa ergonomi använd bara ett par och sätt dem i bak-kant på tangentbordet.

Programvara

Installationsanvisningar

 1. Hämta installationsfilen (.ZIP) och packa upp den.
 2. Dubbelklicka på filen för att starta installationsprogrammet.
 3. Följ instruktionerna vartefter de kommer. Om du får en säkerhetsvarning att "Utgivaren inte kunde verifieras" så ignorera den genom att välja "Kör"
 4. För att avinstallera använd Windows inbyggda funktion "Lägga till eller ta bort program" under Kontrollpanelen. 

För att beställa programskiva – kontakta info@medigenic.se

Observera att ändrad tidsintervall finns kvar i tangentbordets minne även om man kopplar tangentbordet till en annan dator.


Tangentbord Essential - Art.nr: K105E01-SCA

Anslutning och rengöring

Anslutning

Anslut tangentbordet och datormusen till datorn via varsin USB-anslutning. Komponenterna är ”plug & play” kompatibla och fungerar kort efter anslutning. Datorn kan behöva några sekunder för att integrera med tangentbordet.

Rengöringsinstruktioner

Stäng av tangentbordet för rengöring genom att trycka ner

Den gröna lampan ovanför knappen släcks. När tangentbordet är avstängt kommer ansluten utrustning inte att påverkas och du behöver därför inte koppla ur USB-kontakten ur datorn. Rengör tangentbordet med, av er godkända desinfektionsmedel. Det är viktigt att hela tangentbordet görs rent. Glöm inte att även torka av datormusen. Koppla in tangentbordet igen genom att trycka på  när du är klar, lampan ovanför knappen tänds. Tangentbordet kopplas dock in automatiskt efter 1 minut om du skulle glömma det. Olika desinfektionsmedel har validerats för användning med tangentbordet, inklusive rengöringsmedel som innehåller kvartenära ammoniumföreningar, blekmedel och 80 % alkohol. 99 % ren alkohol skadar inte tangentbordets yta.

Inget känt rengöringsmedel som vanligen används på sjukhus har visat sig skada tangentbordet yta.

Snabbstartguide
 • Anslut tangentbordet och datormusen till datorn via varsin USB-anslutning. Komponenterna är ”plug & play” kompatibla och bör fungera automatiskt kort efter anslutning. 
 • Stäng av tangentbordet för rengöring genom att trycka ner 
 • Lampan ovanför knappen släcks. När tangentbordet är avstängt kommer ansluten utrustning inte att påverkas och du behöver därför inte koppla ur USB-kontakten ur datorn. 
 • Rengör tangentbordet med, av er godkända desinfektionsmedel och torka av med en duk, det är viktigt att hela tangentbordet görs rent. Koppla in tangentbordet igen genom att trycka på  när du är klar, lampan ovanför knappen tänds. Tangentbordet kopplas dock in automatiskt efter 1 minut om du skulle glömma det.

 

Kontakt

STIGAB Stig Ödlund AB
Tel: +46 (0) 8 97 09 90
E-post: info@medigenic.se
Webbplats

Prova gratis i 14 dagar!

Varför inte testa produkterna i den miljö de är skapta för? Fri retur om du inte är nöjd.

Läs mer
STIGAB Stig Ödlund AB | Fågelviksvägen 18, SE-145 53 Norsborg | Tel: +46 (0) 8 97 09 90 | info@medigenic.se
info-circlefacebookinstagram