Information om Covid-19 och Medigenics produkter

Instruktioner

Här hittar du manualer, guider och nedladdningar för våra Medigenic®-produkter. Om du behöver hjälp eller har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-97 09 90 eller info@medigenic.se.

Tangentbord Compliance Standard - Art.nr: K105C02-SWE

Anslutning och rengöring

Anslutning - Compliance och Compliance Small

Anslut tangentbordet och datormusen till datorn via USB-anslutning. Komponenterna är "plug & play" kompatibla och fungerar kort efter anslutning. Datorn kan behöva några sekunder för att integrera med tangentbordet.

Påminnelsefunktion - Compliance och Compliance Small

Tangentbordet är utrustat med en påminnelsefunktion där en symbol blinkar och ett ljud piper när det är dags för rengöring.

Påminnelseintervallet är satt till 12 timmar, men du kan lätt ändra den inställda tiden i progranvaran, se rubriken "Programvara" nedan. I programvaran kan du också lätt ta bort påminnelseljudet.

Rengöringsinstruktioner - Compliance och Compliance Small

Medigenic är utrustat med sensorer för att upptäcka att hela ytan har rengjorts. Det blinkande ljuset i mitten av tangentbordet varnar och påminner dig om att rengöring är nödvändigt. Det blinkande ljuset kommer att stängas av efter rengöring. Stäng först av tangentbordet.

Detta sker genom att trycka på denna symbol.

Lampan ovanför denna knapp tänds för att indikera att tangentbordet är i rengöringsläge. Du kan nu göra rent tangentbordet utan någon risk för att knapparna aktiveras under processen.

Rengör hela ovansidan av tangentbordet med desinfektionsmedel med fast och jämnt tryck. Rengöringstekniken kan variera men det är viktigt att hela ytan på tangentbordet rengörs. Denna rengöring stänger av det blinkande ljuset och nollställer timern.

Om den blinkande lampan lyser notera följande:

 • Sensorerna reagerar med fukt, använd en fuktig trasa.
 • Sensorerna reagerar också för tryck, tillämpa mer tryck - eftersom tangentbordet är avaktiverat gör det inget om tangenterna trycks ned.
 • Se till att hela ytan rengörs.

När tangentbordet har rengjorts och det blinkande ljuset har stängts av, tryck på denna symbol.

När du trycker på den symbolen återaktiveras tangentbordet. Observera att tangentbordet kommer automatiskt att återaktiveras efter en minut.

Olika desinfektionsmedel har validerats för användningen med tangentbordet, inklusive rengöringsmedel som innehåller quartenary ammonium, blekmedel och 80% alkohol.

Rengöringssensorer reagerar lite olika på varje. Om du använder desinfektionsservetter måste torkrörelsen göras långsammare och med mer tryck. Sensorerna upptäcker inte 99% ren alkohol, men det skadar inte tangentbordets yta.

Snabbstartsguide

Anslut tangentbordet och datormusen till datorn via varsin USB-anslutning. Komponenterna är "plug & play" kompatibla och bör fungera automatiskt kort efter anslutning.

Tangentbordet är utrustat med en påminnelsefunktion där en symbol blinkar och ett ljud piper när det är dags för rengöring.

Påminnelseintervallet är satt till 12 timmar, men du kan lätt ändra den inställda tiden i progranvaran, se rubriken "Programvara" nedan. I programvaran kan du också lätt ta bort påminnelseljudet.

Stäng av tangentbordet för rengöring genom att trycka på denna symbol.

Lampan ovanför knappen släcks. När tangentbordet är avstängt kommer ansluten utrustning inte påverkas och du behöver därför inte koppla ur USB-kontakten ur datorn.

Rengör tangentbordet med ett godkänt desinfektionsmedel och torka av med en duk. Det är viktigt att hela tangentbordet görs rent. Tangentbordets inbyggda sensorer känner av närvaron av desinfektionsvätska, samt torkningsrörelsen, och återställer påminnelsefunktionen varav lampan slocknar. Glöm inte att även rengöra datormusen.

Koppla in tangentbordet igen genom att trycka på denna symbol.

Lampan ovanför knappen tänds. Tangentbordet kopplas dock in automatiskt efter 1 minut om du skulle glömma det.

Bakgrundsbelysningen kan styras i 4 intervaller (av, låg, mellan, hög) genom att trycka på denna symbol.

I förpackningen finns även 2 par bakre stödfötter för att ändra vinkel på tangentbordet. Välj det par som passar bäst, ta bort skyddspappret på den självhäftande tejpen och montera dem ovanpå de befintliga bakre fotstöden. För bästa ergonomi använd bara ett par och sätt dem i bakkant på tangentbordet.

Programvara

Installationsvisningar

 1. Hämta installationsfilen (zip) och packa upp den.
 2. Dubbelklicka på filen för att starta installtionsprogrammet.
 3. Följ instruktionerna vartefter de kommer. Om du får en säkerhetsvarning att "Utgivaren inte kunde verifieras" så ignorera den genom att välja "Kör"
 4. För att avinstallera använd windowsfunktionen "Lägga till eller ta bort program" under Kontrollpanelen. 

För att beställa programskiva - kontakta info@medigenic.se

Observera att ändrad tidsintervall finns kvar i tangentbordets minne även om man kopplar tangentbordet till en annan dator.

Tangentbord Compliance Small - Art.nr: K102C02-SWE

Anslutning och rengöring

Anslutning - Compliance och Compliance Small

Anslut tangentbordet och datormusen till datorn via USB-anslutning. Komponenterna är "plug & play" kompatibla och fungerar kort efter anslutning. Datorn kan behöva några sekunder för att integrera med tangentbordet.

Påminnelsefunktion - Compliance och Compliance Small

Tangentbordet är utrustat med en påminnelsefunktion där en symbol blinkar och ett ljud piper när det är dags för rengöring.

Påminnelseintervallet är satt till 12 timmar, men du kan lätt ändra den inställda tiden i progranvaran, se rubriken "Programvara" nedan. I programvaran kan du också lätt ta bort påminnelseljudet.

Rengöringsinstruktioner - Compliance och Compliance Small

Medigenic är utrustat med sensorer för att upptäcka att hela ytan har rengjorts. Det blinkande ljuset i mitten av tangentbordet varnar och påminner dig om att rengöring är nödvändigt. Det blinkande ljuset kommer att stängas av efter rengöring. Stäng först av tangentbordet.

Detta sker genom att trycka på denna symbol.

Lampan ovanför denna knapp tänds för att indikera att tangentbordet är i rengöringsläge. Du kan nu göra rent tangentbordet utan någon risk för att knapparna aktiveras under processen.

Rengör hela ovansidan av tangentbordet med desinfektionsmedel med fast och jämnt tryck. Rengöringstekniken kan variera men det är viktigt att hela ytan på tangentbordet rengörs. Denna rengöring stänger av det blinkande ljuset och nollställer timern.

Om den blinkande lampan lyser notera följande:

 • Sensorerna reagerar med fukt, använd en fuktig trasa.
 • Sensorerna reagerar också för tryck, tillämpa mer tryck - eftersom tangentbordet är avaktiverat gör det inget om tangenterna trycks ned.
 • Se till att hela ytan rengörs.

När tangentbordet har rengjorts och det blinkande ljuset har stängts av, tryck på denna symbol.

När du trycker på den symbolen återaktiveras tangentbordet. Observera att tangentbordet kommer automatiskt att återaktiveras efter en minut.

Olika desinfektionsmedel har validerats för användningen med tangentbordet, inklusive rengöringsmedel som innehåller quartenary ammonium, blekmedel och 80% alkohol.

Rengöringssensorer reagerar lite olika på varje. Om du använder desinfektionsservetter måste torkrörelsen göras långsammare och med mer tryck. Sensorerna upptäcker inte 99% ren alkohol, men det skadar inte tangentbordets yta.

Snabbstartsguide

Anslut tangentbordet och datormusen till datorn via varsin USB-anslutning. Komponenterna är "plug & play" kompatibla och bör fungera automatiskt kort efter anslutning.

Tangentbordet är utrustat med en påminnelsefunktion där en symbol blinkar och ett ljud piper när det är dags för rengöring.

Påminnelseintervallet är satt till 12 timmar, men du kan lätt ändra den inställda tiden i progranvaran, se rubriken "Programvara" nedan. I programvaran kan du också lätt ta bort påminnelseljudet.

Stäng av tangentbordet för rengöring genom att trycka på denna symbol.

Lampan ovanför knappen släcks. När tangentbordet är avstängt kommer ansluten utrustning inte påverkas och du behöver därför inte koppla ur USB-kontakten ur datorn.

Rengör tangentbordet med ett godkänt desinfektionsmedel och torka av med en duk. Det är viktigt att hela tangentbordet görs rent. Tangentbordets inbyggda sensorer känner av närvaron av desinfektionsvätska, samt torkningsrörelsen, och återställer påminnelsefunktionen varav lampan slocknar. Glöm inte att även rengöra datormusen.

Koppla in tangentbordet igen genom att trycka på denna symbol.

Lampan ovanför knappen tänds. Tangentbordet kopplas dock in automatiskt efter 1 minut om du skulle glömma det.

Bakgrundsbelysningen kan styras i 4 intervaller (av, låg, mellan, hög) genom att trycka på denna symbol.

I förpackningen finns även 2 par bakre stödfötter för att ändra vinkel på tangentbordet. Välj det par som passar bäst, ta bort skyddspappret på den självhäftande tejpen och montera dem ovanpå de befintliga bakre fotstöden. För bästa ergonomi använd bara ett par och sätt dem i bakkant på tangentbordet.

Bakgrundsbelysningen

Sätts på med Fn och pil upp tangenten.

Stängs av med Fn + pil ner tangenten.

Programvara

Installationsvisningar

 1. Hämta installationsfilen (zip) och packa upp den.
 2. Dubbelklicka på filen för att starta installtionsprogrammet.
 3. Följ instruktionerna vartefter de kommer. Om du får en säkerhetsvarning att "Utgivaren inte kunde verifieras" så ignorera den genom att välja "Kör"
 4. För att avinstallera använd windowsfunktionen "Lägga till eller ta bort program" under Kontrollpanelen. 

För att beställa programskiva - kontakta info@medigenic.se

Observera att ändrad tidsintervall finns kvar i tangentbordets minne även om man kopplar tangentbordet till en annan dator.


Tangentbord Essential - Art.nr: K105E01-SCA

Anslutning och rengöring

Anslutning

Anslut tangentbordet och datormusen till datorn via USB-anslutning. Komponenterna är "plug & play" kompatibla och fungerar kort efter anslutning. Datorn kan behöva några sekunder för att integrera med tangentbordet.

Rengöringsinstruktioner

Stäng av tangentbordet för rengöring genom att trycka på denna symbol.

Den gröna lampan ovanför symbolen släcks. När tangentbordet är avstängt kommer ansluten utrustning inte påverkas och du behöver därför inte koppla ur USB-kontakten ur datorn. Ramgör tangentbordet med godkänt desinfektionsmedel. Det är viktigt att hela tangentbordet görs rent. Glöm inte att även torka av datormusen.

När tangentbordet har rengjorts, tryck på denna symbol för att koppla in tangentbordet igen.

Lampan ovanför symbolen tänds. Tangentbordet kopplas dock in automatiskt efter 1 minut om du skulle glömma det. Olika desinfektionsmedel har validerats för användning med tangentbordet, inklusive rengöringsmedel som innehåller quartenary ammonium, blekmedel och 80% alkohol. 99% ren alkohol skadar inte heller tangentbordets yta.

Inget känt rengöringsmedel som vanligen används på sjukhus har visat sig skada tangentbordets yta.

Snabbstartsguide

Anslut tangentbordet och datormusen till datorn via varsin USB-anslutning. Komponenterna är "plug & play" kompatibla och fungerar kort efter anslutning. Datorn kan behöva några sekunder för att integrera med tangentbordet.

Stäng av tangentbordet för rengöring genom att trycka på denna symbol.

Den gröna lampan ovanför symbolen släcks. När tangentbordet är avstängt kommer ansluten utrustning inte påverkas och du behöver därför inte koppla ur USB-kontakten ur datorn. Ramgör tangentbordet med godkänt desinfektionsmedel. Det är viktigt att hela tangentbordet görs rent. Glöm inte att även torka av datormusen.

När tangentbordet har rengjorts, tryck på denna symbol för att koppla in tangentbordet igen.

Lampan ovanför symbolen tänds. Tangentbordet kopplas dock in automatiskt efter 1 minut om du skulle glömma det.

Programvara

Installationsvisningar

 1. Hämta installationsfilen (zip) och packa upp den.
 2. Dubbelklicka på filen för att starta installtionsprogrammet.
 3. Följ instruktionerna vartefter de kommer. Om du får en säkerhetsvarning att "Utgivaren inte kunde verifieras" så ignorera den genom att välja "Kör"
 4. För att avinstallera använd windowsfunktionen "Lägga till eller ta bort program" under Kontrollpanelen. 

För att beställa programskiva - kontakta info@medigenic.se

Observera att ändrad tidsintervall finns kvar i tangentbordets minne även om man kopplar tangentbordet till en annan dator.

Kontakt

STIGAB Stig Ödlund AB
Tel: +46 (0) 8 97 09 90
E-post: info@medigenic.se
Webbplats

Prova gratis i 14 dagar!

Varför inte testa produkterna i den miljö de är skapta för? Fri retur om du inte är nöjd.

Läs mer
STIGAB Stig Ödlund AB | Fågelviksvägen 18, SE-145 53 Norsborg | Tel: +46 (0) 8 97 09 90 | info@medigenic.se
info-circlefacebookinstagram